مهاجرت کاری به کدام کشور؟

به تازگی موسسه‌ای با نام موسسه اینتر نِیشِنز حدود ۷۰ کشور را از نظر میزان مهاجرت کاری اتباع بین المللی مورد بررسی قرار داده و لیستی را به عنوان نتیجه رتبه بندی ارائه کرده است. در این رتبه بندی که طبق سه موله از شش معیار گرفته شده است، به ترتیب کشور‌های ویتنام، جمهوری چک و لوکزامبورگ به عنوان سه کشور برتر از نظر میزان مهاجرت کاری در سال ۲۰۱۹ شناخته شده اند. 

مهاجرت کاری ۲۰۱۹

این آمار در سال ۲۰۱۸ نیز گرفته شده بود که در این سال بحرین در جایگاه نخست بهترین کشور برای مهاجرت کاری قرار داشت؛ اما امسال جایگاه خود را به ویتنام تحویل داده است. نکته قابل توجه در مورد کشور چک می‌باشد که برای سومین سال متوالی در جمع سه کشور برتر برای مهاجرت کاری قرار می‌گیرد. در مورد لوکزامبورگ می‌توان گفت که جهشی بزرگ داشته است و از رتبه نهم خود در سال ۲۰۱۸ به رتبه سوم در سال ۲۰۱۹ رسیده است. چند کشور دیگری که نسبت به آمار سال ۲۰۱۸ بهبود رتبه قابل توجه‌ای داشته‌اند قزاقستان، قطر و لهستان هستند؛ به طوری که قزاقستان از رتبه پنجاهم خود در نتیجه آمار سال ۲۰۱۸ به رده بیستم بهترین کشور برای مهاجرت کاری در سال ۲۰۱۹ رسید؛ همچنین قطر با جهشی بیست رتبه‌ای در رتبه ۱۵ آمار سال ۲۰۱۹ و لهستان نیز با ۱۵ رتبه ارتقا به عنوان یازدهمین کشور پرطرفدار برای این نوع مهاجرت در سال ۲۰۱۹ انتخاب شد. 

شاخص‌های بررسی مناسب بودن یا نبودن یک کشور برای مهاجرت کاری هر ساله و از سال ۲۰۱۴ توسط همین موسسه منتشر می‌شود. این شاخص‌ها عبارتند از چشم‌انداز شغلی و رضایت از کار، فشار کار و میزان اوقات فراغت، شرایط اقتصادی و امنیت شغلی.

لازم به ذکر است که بررسی کشور‌ها برای انتخاب بهترین کشور برای مهاجرت کاری از سوی این موسسه بر  پایه نظرسنجی انجام شده از نیروی کار خارجی شاغل در آن کشور در هر یک از این معیارها به دست می‌آید.