رشته مدیریت بازرگانی در ایتالیا

تحصیل در رشته مدیریت بازرگانی در ایتالیا یکی از چندین موارد تقاضا برای تحصیل در اروپا و مهاجرت تحصیلی به این قاره بوده است. تحصیل در اروپا این روزها متقاضیان بسیاری را به سمت خود کشانده است و علت این افزایش متقاضی برای مهاجرت تحصیلی به کشو‌های اروپایی می‌تواند ریشه در چندین عامل مختلف داشته باشد.وجود ساز و کار رفاهی و خدماتی اصولی، نظام آموزشی پیشرفته، اعتبار مدارک دانشاه‌های برتر اروپایی، شرایط ایده آل زندگی، وجود بازار‌های کاری مناسب برای دانشجویان فارغ التحصیل شده و چندین عامل دیگر از دلایلی است که باعث افزایش تقاضا برای مهاجرت تحصیلی و تحصیل در اروپا شده است. تحصیل در ایتالیا نیز به عنوان یکی از چند کشور برتر اروپا در زمینه علمی، یکی از گزینه‌هایی است که متقاضیان تحصیل در اروپا نسبت به تقاضای آن اقدام می‌کنند. اقدام برای اخذ پذیرش تحصیلی دانشگاه‌های برتر ایتالیا هر ساله برای متقاضیان فراهم می‌باشد. دانشگاه‌های برتر ایتالیا همچون دانشگاه میلان، دانشگاه تورین ایتالیا و چندین دانشگاه دیگر هر ساله در زمینه‌های مختلف علوم مهندسی، پزشکی و سایر علوم همچون علوم مدیریتی اقدام به ثبت نام و پذیرش تحصیلی دانشجویان بومی و غیر بومی می‌گممد. 

یکی از زشته‌های پرطرفدار در زمینه علوم مدیریتی و اقتصاد که هر ساله توسط دانشگاه تورین ایتالیا ارائه می‌شود رشته مدیریت بازرگانی می‌باشد. تحصیل در رشته مدیریت بازرگانی به عنوان یکی از رشته‌های پرطرفدار علوم مدیریتی هر ساله با تقاضای قابل توجهی روبرو می‌شود. از آنجایی که کشور ایتالیا با داشتن نظام آموزشی اصولی و همچنین برخورداری از چندین دانشگاه با رنک علمی بالا یکی از چند کشور برتر اروپایی در زمینه مهاجرت تحصیلی می‌باشد، فرصت تحصیل در این کشور و در رشته مدیریت بازرگانی می‌تواند فرصتی مناسب برای علاقمندان به تحصیل در اروپا در رشته‌های مدیریتی باشد. ددر میان چندین دانشگاه برتر ایتالیا دانشگاه تورین این کشور این امکان را فراهم کرده است تا آن دسته از متقاضیان بومی و بین المللی که به رشته مدیریت بازرگانی علاقمند هستند و قصد تحصیل در ایتالیا را در این رشته دارند با تقاضای پذیرش تحصیلی رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه تورین نسبت به تحصیل در ایتالیا اقدام کنند. به همین دلیل و با توجه به این موضوع که تحصیل رشته مدیریت بازرگانی در ایتالیا در دانشگاه تورین این کشور در سال گذشته افزایش داشته است، مشاوران ما در موسسه آتیس با گردآوری مطالبی در مورد این رشته سعی بر این داشته‌اند تا اطلاعاتی را برای شما متقاضیان مهاجرت تحصیلی به اروپا ارائه دهند.

معرفی رشته مدیریت بازرگانی 

قبل از هر اقدامی شما می‌بایست اطلاعات کافی را درباره رشته انتخابی برای تحصیل در ایتالیا یا سایر کشور‌هاُ دانشگاه مقصد و بسیاری از موارد دیگر کسب کنید. ما در ادامه این بحث ابتدا اطلاعاتی کلی را درباره رشته مدیریت بازرگانی در اختیار شما قرار خواهیم گذاشت و در ادامه با بکارگیری اطلاعات مشاوران بخش تحصیلی موسسه مهاجرتی آتیس به بررسی تحصیل در ایتالیا در رشته مدیریت بازرگانی و تحصیل این رشته در دانشگاه تورین ایتالیا خواهیم پرداخت. مدیریت بازرگانی را می‌توان به عنوان قلب یک شرکت و یا ارگان دولتی دانشت؛ داشتن یک تیم بازرگانی قوی باعث می‌شود تا سازمان یا شرکت مربوطه بهترین ارتباط تجاری را با مشتریان خود در سراسر جهان داشته باشد. سود و زیان یک شرکت به طور مستقیم از مدیر بازرگانی آن شرکت تاثیر می‌گیرد و این فرد باید به عنوان مدیریت بازرگانی آن شرکت یا سازمان، در جذب مشتریان و عرضه و معرفی صحیح و اصولی محصول یا خدمات شرکت کوشا باشد. آموزش و تعلیم چنین مدیرانی با تحصیل در رشته مدیریت بازرگانی امکان پذیر خواهد بود.

رشته مدیریت بازرگانی در ایتالیا تحصیل در رشته مدیریت بازرگانی در ایتالیا یکی از چندین موارد تقاضا برای تحصیل در اروپا و مهاجرت تحصیلی به این قاره بوده است. تحصیل در اروپا این روزها متقاضیان بسیاری را به سمت خود کشانده است و علت این افزایش متقاضی برای مهاجرت تحصیلی به کشو‌های اروپایی می‌تواند ریشه در چندین عامل مختلف داشته باشد.وجود ساز و کار رفاهی و خدماتی اصولی، نظام آموزشی پیشرفته، اعتبار مدارک دانشاه‌های برتر اروپایی، شرایط ایده آل زندگی، وجود بازار‌های کاری مناسب برای دانشجویان فارغ التحصیل شده و چندین عامل دیگر از دلایلی است که باعث افزایش تقاضا برای مهاجرت تحصیلی و تحصیل در اروپا شده است. تحصیل در ایتالیا نیز به عنوان یکی از چند کشور برتر اروپا در زمینه علمی، یکی از گزینه‌هایی است که متقاضیان تحصیل در اروپا نسبت به تقاضای آن اقدام می‌کنند. اقدام برای اخذ پذیرش تحصیلی دانشگاه‌های برتر ایتالیا هر ساله برای متقاضیان فراهم می‌باشد. دانشگاه‌های برتر ایتالیا همچون دانشگاه میلان، دانشگاه تورین ایتالیا و چندین دانشگاه دیگر هر ساله در زمینه‌های مختلف علوم مهندسی، پزشکی و سایر علوم همچون علوم مدیریتی اقدام به ثبت نام و پذیرش تحصیلی دانشجویان بومی و غیر بومی می‌گممد.  یکی از زشته‌های پرطرفدار در زمینه علوم مدیریتی و اقتصاد که هر ساله توسط دانشگاه تورین ایتالیا ارائه می‌شود رشته مدیریت بازرگانی می‌باشد. تحصیل در رشته مدیریت بازرگانی به عنوان یکی از رشته‌های پرطرفدار علوم مدیریتی هر ساله با تقاضای قابل توجهی روبرو می‌شود. از آنجایی که کشور ایتالیا با داشتن نظام آموزشی اصولی و همچنین برخورداری از چندین دانشگاه با رنک علمی بالا یکی از چند کشور برتر اروپایی در زمینه مهاجرت تحصیلی می‌باشد، فرصت تحصیل در این کشور و در رشته مدیریت بازرگانی می‌تواند فرصتی مناسب برای علاقمندان به تحصیل در اروپا در رشته‌های مدیریتی باشد. ددر میان چندین دانشگاه برتر ایتالیا دانشگاه تورین این کشور این امکان را فراهم کرده است تا آن دسته از متقاضیان بومی و بین المللی که به رشته مدیریت بازرگانی علاقمند هستند و قصد تحصیل در ایتالیا را در این رشته دارند با تقاضای پذیرش تحصیلی رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه تورین نسبت به تحصیل در ایتالیا اقدام کنند. به همین دلیل و با توجه به این موضوع که تحصیل رشته مدیریت بازرگانی در ایتالیا در دانشگاه تورین این کشور در سال گذشته افزایش داشته است، مشاوران ما در موسسه آتیس با گردآوری مطالبی در مورد این رشته سعی بر این داشته‌اند تا اطلاعاتی را برای شما متقاضیان مهاجرت تحصیلی به اروپا ارائه دهند. معرفی رشته مدیریت بازرگانی  قبل از هر اقدامی شما می‌بایست اطلاعات کافی را درباره رشته انتخابی برای تحصیل در ایتالیا یا سایر کشور‌هاُ دانشگاه مقصد و بسیاری از موارد دیگر کسب کنید. ما در ادامه این بحث ابتدا اطلاعاتی کلی را درباره رشته مدیریت بازرگانی در اختیار شما قرار خواهیم گذاشت و در ادامه با بکارگیری اطلاعات مشاوران بخش تحصیلی موسسه مهاجرتی آتیس به بررسی تحصیل در ایتالیا در رشته مدیریت بازرگانی و تحصیل این رشته در دانشگاه تورین ایتالیا خواهیم پرداخت. مدیریت بازرگانی را می‌توان به عنوان قلب یک شرکت و یا ارگان دولتی دانشت؛ داشتن یک تیم بازرگانی قوی باعث می‌شود تا سازمان یا شرکت مربوطه بهترین ارتباط تجاری را با مشتریان خود در سراسر جهان داشته باشد. سود و زیان یک شرکت به طور مستقیم از مدیر بازرگانی آن شرکت تاثیر می‌گیرد و این فرد باید به عنوان مدیریت بازرگانی آن شرکت یا سازمان، در جذب مشتریان و عرضه و معرفی صحیح و اصولی محصول یا خدمات شرکت کوشا باشد. آموزش و تعلیم چنین مدیرانی با تحصیل در رشته مدیریت بازرگانی امکان پذیر خواهد بود.   به طور کلی می‌توان هدف از تحصیل در رشته مدیریت بازرگانی را : آشنایی دقیق با وظایف اساسی سازمانهای بازرگانی ، افزایش مهارت و توانایی دانشجویان در شناخت مسائل مبتنی به مدیریت ، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به هر یک از این مسائل ، ارزیابی راه حلهای مختلف در مورد هر مسئله و تصمیم گیری و اجرای تصمیمات متخذه دانست.  آشنایی و یادگیری تئوری‌های مدیریت در کنار شناخت مسائل لاز درباره سازمان‌های مختلف  دیگر اصولی که در طول دوره تحصیل در رشته مدیریت بازرگانی فرا گرفته می‌شود این امکان را به فارغ التحصیلان می‌دهد تا در موارد مختلف قدرت حل مشکلات را پیدا کنند. فارغ التحصیلان این رشته به طور کلی می‌توانند برای کار در مؤسسات بازرگانی، امور دفتری اعم از تدارکات، اداره امور کارگزینی، امور مالی، بازاریابی اقدام کنند.  تحصیل در رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه تورین  تحصیل در ایتالیا در دانشگاه تورین این کشور هر سال برای متقاضیان تحصیل در رشته مدیریت بازرگانی برای دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد امکان پذیر می‌باشد. دانشگاه تورین ایتالیا که یکی از چند دانشگاه برتر در سطح ایتالیا و اروپا می‌باشد در زمینه‌های علوم پزشکی در ایتالیا ، علوم مهندسی و همچنین علوم مدیریتی فعالیت می‌کند.  مقطع کارشناسی تحصیل در ایتالیا در رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه تورین این کشور برای مقطع کارشناسی به مدت سه سال و شش ترم تحصیلی به طول می‌انجامد؛ دانشجویان و متقاضیانی که قصد تحصیل در ایتالیا در رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه تورین را دارند می‌بایست 180 واحد درسی را به صورت تمام وقت و در طول این سه سال با موفقیت پشت سر بگذارند. زبان تحصیل در ایتالیا در این رشته به ایتالیایی و محل برگزاری کلاس‌ها در دانشگاه تورین واقع در شهر تورین می‌باشد. پذیرش تحصیلی در رشته مدیریت بازرگانی در ایتالیا و در دانشگاه تورین این کشور برای مقطع کارشناسی بدون آزمون می‌باشد.  تجزیه و تحلیل عملکردهای کسب و کار ، مطالب و روشهای مربوطه به آن از جمله اهداف این دوره تحصیلی می‌باشد. در این دوره در گام اول به آموزش اصول پایه و موضوعات اصلی پرداخته می‌شود که شامل موضوعات دروس اقتصادی ، حقوقی و ریاضیات و آمار می‌باشد. گام دوم این دوره به در نظر گرفته شدن و پاسخ به نیاز به دانش تخصصی و همچنین در عملکرد موقعیت های مطلوب حرفه ای اختصاص داده شده است. بنابراین دانشجویان با تحصیل در این رشته و گذراندن دوره خود می‌توانند ویژگی‌های مدیریت کسب و کار را کسب کنند و فرصت آشنایی با مکانیزمهای پیچیده تنظیم کننده عملکرد شرکت‌ها را داشته باشند.  مهارتهایی که با تحصیل در رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه تورین کسب خواهید کرد شامل مهارت‌های شناسایی ، پردازش و تفسیر داده های اقتصادی - مالی و سایر اطلاعات؛ مهارت های لازم برای نوشتن گزارش های کتبی و ارائه در مورد موضوعات مربوط به مدیریت شرکت و  مهارت های یادگیری و روش شناسی خودمختار را برای انجام مطالعات بعدی با درجه بالایی را فرا خواهند گرفت.  شما عزیزان می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر درباره رشته مدیریت بازرگانی در ایتالیا و برنامه دقیق درسی این رشته در دانشگاه تورین ایتالیا به وب سایت رسمی دانشگاه مراجعه کرده و یا از طریق فرم مشاوره آنلاین و یا تلفن‌های تماس با مشاورین ما در موسسه مهاجرتی آتیس تماس حاصل فرمائید و از مشاوره تلفنی رایگان بهره‌مند شوید. مقطع کارشناسی ارشد  برای تحصیل در ایتالیا در رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه تورین این کشور در مقطع کارشناسی ارشد متقاضیان می‌بایست در یک آزمون که توسط خود دانشگاه برگزار می‌شود شرکت کرده و در صورت قبولی نسبت به شروع تحصیل خود اقدام کنند. دانشجویان می‌بایست در طول این دوره تحصیلی که یک دوره دو ساله  ( چهار ترم ) می‌باشد، تعداد 120 واحد درسی را با موفقیت پشت سر بگذارند. لازم به ذکر است که تحصیل در این دوره تمام وقت به زبان انگلیسی می‌باشد. 

به طور کلی می‌توان هدف از تحصیل در رشته مدیریت بازرگانی را : آشنایی دقیق با وظایف اساسی سازمانهای بازرگانی ، افزایش مهارت و توانایی دانشجویان در شناخت مسائل مبتنی به مدیریت ، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به هر یک از این مسائل ، ارزیابی راه حلهای مختلف در مورد هر مسئله و تصمیم گیری و اجرای تصمیمات متخذه دانست.  آشنایی و یادگیری تئوری‌های مدیریت در کنار شناخت مسائل لاز درباره سازمان‌های مختلف  دیگر اصولی که در طول دوره تحصیل در رشته مدیریت بازرگانی فرا گرفته می‌شود این امکان را به فارغ التحصیلان می‌دهد تا در موارد مختلف قدرت حل مشکلات را پیدا کنند. فارغ التحصیلان این رشته به طور کلی می‌توانند برای کار در مؤسسات بازرگانی، امور دفتری اعم از تدارکات، اداره امور کارگزینی، امور مالی، بازاریابی اقدام کنند. 

تحصیل در رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه تورین 

تحصیل در ایتالیا در دانشگاه تورین این کشور هر سال برای متقاضیان تحصیل در رشته مدیریت بازرگانی برای دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد امکان پذیر می‌باشد. دانشگاه تورین ایتالیا که یکی از چند دانشگاه برتر در سطح ایتالیا و اروپا می‌باشد در زمینه‌های علوم پزشکی در ایتالیا ، علوم مهندسی و همچنین علوم مدیریتی فعالیت می‌کند. 

 • مقطع کارشناسی

تحصیل در ایتالیا در رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه تورین این کشور برای مقطع کارشناسی به مدت سه سال و شش ترم تحصیلی به طول می‌انجامد؛ دانشجویان و متقاضیانی که قصد تحصیل در ایتالیا در رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه تورین را دارند می‌بایست 180 واحد درسی را به صورت تمام وقت و در طول این سه سال با موفقیت پشت سر بگذارند. زبان تحصیل در ایتالیا در این رشته به ایتالیایی و محل برگزاری کلاس‌ها در دانشگاه تورین واقع در شهر تورین می‌باشد. پذیرش تحصیلی در رشته مدیریت بازرگانی در ایتالیا و در دانشگاه تورین این کشور برای مقطع کارشناسی بدون آزمون می‌باشد. 

تجزیه و تحلیل عملکردهای کسب و کار ، مطالب و روشهای مربوطه به آن از جمله اهداف این دوره تحصیلی می‌باشد. در این دوره در گام اول به آموزش اصول پایه و موضوعات اصلی پرداخته می‌شود که شامل موضوعات دروس اقتصادی ، حقوقی و ریاضیات و آمار می‌باشد. گام دوم این دوره به در نظر گرفته شدن و پاسخ به نیاز به دانش تخصصی و همچنین در عملکرد موقعیت های مطلوب حرفه ای اختصاص داده شده است. بنابراین دانشجویان با تحصیل در این رشته و گذراندن دوره خود می‌توانند ویژگی‌های مدیریت کسب و کار را کسب کنند و فرصت آشنایی با مکانیزمهای پیچیده تنظیم کننده عملکرد شرکت‌ها را داشته باشند. 

مهارتهایی که با تحصیل در رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه تورین کسب خواهید کرد شامل مهارت‌های شناسایی ، پردازش و تفسیر داده های اقتصادی – مالی و سایر اطلاعات؛ مهارت های لازم برای نوشتن گزارش های کتبی و ارائه در مورد موضوعات مربوط به مدیریت شرکت و  مهارت های یادگیری و روش شناسی خودمختار را برای انجام مطالعات بعدی با درجه بالایی را فرا خواهند گرفت.  شما عزیزان می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر درباره رشته مدیریت بازرگانی در ایتالیا و برنامه دقیق درسی این رشته در دانشگاه تورین ایتالیا به وب سایت رسمی دانشگاه مراجعه کرده و یا از طریق فرم مشاوره آنلاین و یا تلفن‌های تماس با مشاورین ما در موسسه مهاجرتی آتیس تماس حاصل فرمائید و از مشاوره تلفنی رایگان بهره‌مند شوید.

 • مقطع کارشناسی ارشد 

برای تحصیل در ایتالیا در رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه تورین این کشور در مقطع کارشناسی ارشد متقاضیان می‌بایست در یک آزمون که توسط خود دانشگاه برگزار می‌شود شرکت کرده و در صورت قبولی نسبت به شروع تحصیل خود اقدام کنند. دانشجویان می‌بایست در طول این دوره تحصیلی که یک دوره دو ساله  ( چهار ترم ) می‌باشد، تعداد 120 واحد درسی را با موفقیت پشت سر بگذارند. لازم به ذکر است که تحصیل در این دوره تمام وقت به زبان انگلیسی می‌باشد.