تعامل انسان و کامپیوتر | برنامه جدید دانشگاه سالزبورگ

به تازگی دانشگاه سالزبورگ از ارائه برنامه‌ی درسی جدیدی [...]