به تازگی بررسی‌ها و مطالعاتی از سوی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار انجام گرفته است که هدف از این مطالعات تحقیق درباره علل مهاجرت افراد شاغل و بیکار کشور می‌باشد. نتیجه این بررسی شامل علل و عواملی متعددی می‌باشد که در این مقاله که توسط بخش خبری موسسه مهاجرتی آتیس گردآوری شده است، به آنها پرداخته شده است. در سال 1397 بیشترین دلایل مهاجرت شاغلین از ایران به جهت پیروی از خانواده و جست و جوی کار بوده است. 49.8 درصد از این آمار را پیروی از خانواده و پس از آن 9.7 درصد از این آمار را جست و جوی کار و 7.5 درصد از مابقی این آمار را یافتن شغل بهتر به خود اختصاص داده است. علت‌هایی همچون تحصیل، پایان تحصیل و انجام خدمت وظیفه کمترین علت‌های موجود در این مطالعه بوده‌اند. 

بیشترین مقصد مهاجرت ایرانیان

در این بررسی به مطالعه محبوب ترین کشور‌ها برای مهاجرت از دید ایرانیان نیز پرداخته شد و این بررسی‌ها حاکی از آن بود که کشور‌های کانادا و استرالیا طی سال‌های 2012 تا 2018 با حدود 218 هزار نفر مهاجر از کشورهای پرتقاضا برای مهاجرت بوده‌اند. که این تعداد در قالب مهاجر، دانشجو و یا نیروی کاری وارد کشور کانادا شده‌اند. از میان این تعداد نفرات 117 هزار نفر با ویزای مسافرتی اقدام به وارد شدن به کانادا کرده‌اند و کمتر از 60 هزار نفر تحت عنوان مهاجر با مجوز اقامت دائم به این کشور مهاجرت کرده‌اند و مابقی این آمار با ویزای دانشجویی و یا کاری مهاجرت خود را به کانادا انجام داده‌اند. علی رغم این مطابق با آمار‌های رسمی منتشر شده، درخواست‌هایویزای کانادا طی شش سال گذشته به 241 هزار مورد رسیده است که تعدادی بالغ بر 100 هزار مورد از این آمار مربوط به مهاجرت یا ویزای کار و دانشجویی بوده است. 

مهاجرت از ایران

استرالیا که یکی دیگر از مقاصد ایرانیان برای مهاجرت بوده است با تعدا 41 هزار نفر دومین کشور محبوب در این مطالعه شناخته شده است. در کنار این مطالعات، محاسبات فکت‌نامه که بر اساس الگوی موجود در مرکز همکاری‌های اقتصادی می‌باشد، نشان دهنده افزایش 600 هزار نفری جمعیت ایرانی تبارهای کشور‌های توسعه یافته در سال‌های 2012 تا 2018 می‌باشد.

دربازه شرایط ویزای کار اینجا کلیک کنید